CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

O kremacji

Kremacja zwłok - Gdańsk

Zwyczaj spopielania zwłok towarzyszy ludzkości już od epoki neolitu. Przez tysiąclecia był najbardziej estetyczną i ekologiczną formą grzebania zmarłych na obszarze Europy. Kościół Katolicki i inne Kościoły Chrześcijańskie skupione w Polskiej Radzie Ekumenicznej nie są przeciwnikami spopielania ciał zmarłych. Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego kanon 1176 par. 3 uznaje spopielania zwłok i pogrzeb urnowy jako jedną z form grzebania zmarłych. Potwierdził to również papież Jan Paweł II w roku 1983.

TOP