Od roku 1992 spółka prowadzi administrację cmentarzy komunalnych w Gdańsku. Wysokość opłat przy przedłużaniu ważności grobów tradycyjnych wynosi:

  • Ponowna opłata grobu ziemnego na 20 lat wynosi 1489,00 zł
  • Ponowna opłata grobu ziemnego na 10 lat wynosi 831,50 zł


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o. o.

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 76

Santander Bank Polska S.A. 85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

W tytule przelewu należy podać:

  1. imię i nazwisko zmarłego
  2. datę zgonu
  3. imię i nazwisko płatnika
  4. adres płatnika

Na podany adres płatnik otrzymuje fakturę potwierdzającą wpłatę.