Ekshumacje


Na życzenie i za zgodą rodziny przeprowadzamy ekshumacje, wraz ze zmianą miejsca pochowania, jak również ekshumacje pozwalającą na dochowanie drugiej osoby zmarłej.

Celem przeprowadzenia ekshumacji na cmentarzach Gdańska, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Gdańsku.