Rezerwacja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00

Dane wymagane przy rezerwacji:

  • Imię i nazwisko zmarłego
  • Data zgonu
  • Nazwa cmentarza, na którym zostanie pochowana urna
  • Przybliżona waga zmarłego

Dokumenty:

  • Oryginalny akt zgonu do wglądu
  • dostarczyć oświadczenie woli zmarłego lub rodziny ze zgodą na kremację pobierz dokument
  • wnieść opłatę za kremację w siedzibie PPU „Zieleń” Sp. z o.o. w Gdańsku pobierz dokument

Urna przekazywana jest zleceniodawcy wraz z protokółem kremacji.

Osoba odbierająca prochy musi posiadać dowód osobisty!


Firmom partnerskim, które współpracują z nami w zakresie świadczenia usług kremacji proponujemy w pełni wyposażone zaplecze socjalne dla kierowców. Istnieje możliwość noclegu.