Kolumbarium w Gdańsku

Kolumbarium to rodzaj grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych. Budowla znana już w czasach rzymskich i wczesnochrześcijańskich. Wówczas budowano je pod ziemią. W obecnych czasach buduje się budowle naziemne.