Tereny zielone – zieleń miejska, utrzymanie i konserwacja zieleni


Działalnością firmy jest kompleksowe urządzanie terenów zieleni. Urządzanie i budowa terenów zieleni w tym:

 • zieleni komunalnej
 • zieleni osiedlowej
 • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym
 • zieleni przy drogach krajowych i autostradach


Rewaloryzacja parków w tym również zabytkowych założeń ogrodowych. Konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym:

 • zieleni zabytkowych
 • założeń ogrodowych
 • zieleni parkowej
 • zieleni – obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej
 • zieleni cmentarnej
 • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym


Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, w tym chirurgia drzew. Wykonywanie nasadzeń trwałych i sezonowych w tym:

 • zakładanie rabat bylinowych
 • ogrodów skalnych
 • zakładanie parterów kwiatowych
 • kwietników dywanowych
 • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych
 • kwietników nieregularnych
 • Urządzanie małej architektury ogrodowej np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe.

Specjalistyczna opieka roślin.

Wykonywanie dróg pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni nie ulepszonej i ulepszonej (płyty chodnikowe, kostka betonowa wibroprasowana, obrzeża betonowe, krawężniki). Prace towarzyszące utrzymaniu i budowie terenów zieleni w tym roboty ziemne.

Oczyszczanie letnie i zimowe dróg.

Wykonywanie kompleksowych usług cmentarno – pogrzebowych.