Jako jedyna firma pogrzebowa w Gdańsku posiadamy dom przedpogrzebowy wyposażony w nowoczesne specjalistyczne urządzenia chłodnicze z parametrami zgodnymi z przepisami Unii Europejskiej.

Nasza chłodnia jest w stanie pomieścić ok. 70 osób zmarłych, które w godnych warunkach oczekują na pochówek. Na Państwa życzenie nasi wyspecjalizowani pracownicy wykonają tanatokosmetykę i przygotują ciało zgodnie z oczekiwaniami,

W domu przedpogrzebowym znajdują się trzy sale pożegnań, gdzie odbywają się krótkie konieczne identyfikacje lub dłuższe pożegnania dla najbliższych członków rodziny.