W budynku krematorium znajdują się dwie sale pożegnań:

  • Pierwsza — ekumeniczna dla członków różnych wyznań.
  • Druga — katolicka, której wyposażenie i układ pozwala na odprawienie Mszy Św. przed kremacją.